Integritetspolicy

CozyHouse behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) i dagligt tal kallad PUL samt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) Dessa lagar innehåller bestämmelser som ska skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas. Enligt lagen måste vi be om ditt samtycke till att vi behandlar uppgifter om dig, så som namn, adress, e-mailadress, telefonnummer. Genom att slutföra köp hos oss godkänner du även detta. Uppgifter som vi får del av när du besöker vår webbshop eller som du lämnar till oss behandlas av CozyHouse i egenskap av personuppgiftsansvarig. CozyHouse kommer aldrig att låta tredje part ta del av dina personuppgifter om du inte själv godkänner detta. Du har alltid rätt att begära att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. 

När du registrerar dig/beställer varor av oss samtycker du till att CozyHouse och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina köp samt de kontaktuppgifter som du lämnar till oss. Vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt för att bättre kunna hjälpa dig som kund och ge dig bästa möjliga service.

Informationen om dig delar vi med vår fakturapartner PAYSON och PAYPAL samt aktuell logistikpartner. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta betyder att CozyHouseoch dess närstående bolag/partners kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via e-mail med nyhetsbrev, direktmarknadsföring och/eller marknadsundersökningar. Du har alltid möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du ej godkänner behandling av dina personuppgifter för all typ av marknadsföring. 

Vi kommer behandla dina personuppgifter med stor försiktighet och garanterar att de endast används av CozyHouse och dess närstående bolag och partners. CozyHouse och dess närstående bolag och partners kommer inte utan ditt samtycke vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om CozyHouse  anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande CozyHouse och dess närstående bolag.