Privacy Policy

Sekretess, personuppgifter och marknadsföring

När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden. Personnummer krävs vid eventuell kreditupplysning.

Werdenhoffs Online strävar alltid efter att värna om och skydda din personliga integritet. Vi hanterar dina personuppgifter på bästa sätt genom att följa de lagar och regler som finns. Denna integritetspolicy avser alla våra produkter och tjänster.

Via vår webbsida lagras dina personuppgifter i syfte av att du ska kunna hantera dina köp och för att vi ska kunna leverera dina varor. Uppgifterna sparas sedan för att vi följaktligen ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Det kan vara att vi behöver återkoppla i ett aktuellt ärende eller i ett marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för.
Väljer du att prenumerera på vårt nyhetsbrev så sparas dina uppgifter. Uppgifterna används sedan för att kunna maila ut våra digitala nyhetsbrev och annan information eller direktreklam som vi anser lämplig och relevant för mottagaren.
Du har rätt att när som helst välja att ta bort dina personuppgifter hos oss. Detta gör du genom att kontakta oss via telefon 016-35 12 06 eller mail till info@werdenhoffs.se. Du kan även kontakta oss via samma kanaler och begära dina uppgifter. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla vår personuppgiftsbank aktuell och korrekt.
Vår webbsida använder sig av cookies i syfte att samla information och statistik som berör besökarens köpbeteende och intresseområden. Detta för att kunna förbättra våra tjänster och bemöta våra kunders behov. Cookies finns även för att vi ska kunna förbättra besökarens upplevelse och underlätta vid användning av webbsidan. Vi tar inte ansvar för den hantering av personuppgifter som sker hos externa webbsidor som eventuellt länkats från Werdenhoffs Online:s sida.