Allmäna villkor

CozyHouse ägs och drivs av Habe Textilskärmar organisationsnummer
610618-5918. Huvudkontoret ligger i Eskilstuna. 

  • Fraktkostnaden är 99 kr för köp under 500kr. Fraktfritt vid köp över 500kr.
  • Returfrakt skall ske med företagspaket och betala av kunden.
  • Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25% moms.
  • För att få handla, kräver vi att du är myndig, alternativt om du är under 18 år, att du har målsmans tillåtelse.
  • Vi säljer och leverera endast inom Sverige. 

CozyHouse reserverar sig för eventuella tryckfel såsom t ex pris, storlek, antal produkter i lager på denna webbplats. Vi kan inte heller till 100% garantera att alla bilder exakt återger produkternas utseende. 

CosyHouse har valt PAYSON & PAYPAL som huvudleverantörer för betalning.

KONTAKTUPPGIFTER 

CozyHuose
Hällby Storsved 2
635 10 Eskilstuna


E-mail: info@cozyhouse.se

FORCE MAJEURE

Vi befrias från att fullgöra de förpliktelser som anges i detta avtal om fullgörandet av förpliktelserna förhindras på grund av omständigheter utanför vår kontroll som vi
skäligen inte kunnat räkna med i samband med avtalets träffande, om omständigheterna väsentligen inverkar på vår möjlighet att fullgöra förpliktelserna. Detsamma gäller
de följder och konsekvenser som uppstått till följd av ovan sagda omständigheter och dessa följder och konsekvenser skäligen inte kunnat undvikas. Det här inkluderar, men
är inte begränsat till, myndighetsbeslut, krig, naturkatastrofer, eldsvådor, olycksfall eller arbetskonflikt.